Mikrobrusné prostředky

Mikrobrousící prostředky

Mikrobrusné prostředky 3M poskytují největší preciznost a reprodukovatelné výsledky broušení pro nejjemnější zpracování povrchů.

NOSNÝ MATERIÁL

Film: rovnoměrnost tloušťky a rovinnosti podložného materiálu, dokonalá vodovzdomost, odolný proti mazacím a rozpouštěcím prostředkům.

POJIVA

Syntetická pryskyřice: kvalita mikrobrusných prostředků je podstatně ovlivněna zakotvením brusného materiálu na podložce. Používají se pojiva na bázi speciálních syntetických pryskyřic. Výhoda: tyto systémy jsou odolné proti působení tepla a vlhkosti.

BRUSNÉ ZRNO

Syntetický korund: tvrdý homogenní materiál. Oblast použití: nejjemnější broušení nejrůznějších materiálů, jako jsou kovy, plasty a jiné syntetické materiály.

Karbid křemíku:

syntetický minerál mímě tvrdší, avšak ne tak homogenní jako syntetický korund. Je vhodnější pro zpracování tvrdých materiálů, např. skla, titanu, keramiky apod.

Kysličník chromitý:

umožňuje velmi jemné broušení a používá se primárně pro konečné zpracování součástí, které jsou používány v informatice a elektronice.

CBN:

používá se při zpracování velmi tvrdých a tuhých materiálů, kde diamant nevytváří žádaný úběr a lesk specifického povrchu, např. ocel CrNi, karbid wolframu, karbid titanu apod.

Diamant:

nachází stále více uplatnění v automatizované a computerem řízené výrobě a zpracování nejvyšších tvrdostí povrchu obrobků. Jedná se přitom o nejtvrdší brusné zrno z celé škály dostupných brusiv. Hlavní oblasti použití: velmi tvrdé materiály jako wolfram, sklo, keramika apod.

Search