Materiály SCOTCH-BRITE

MATERIÁLY SCOTCH-BRITE™

Tyto materiály jsou vyrobeny z nekovových vláken - odstraňují tedy nebezpečí úletu úlomků drátěných ostnů. Také hlučnost při obrábění je nízká. Syntetická vlákna s částicemi pryskyřice a brusiva bičují během obrábění povrch, čímž vzniká efekt zanášení pozitivního tlakového předpětí do povrchových vrstev materiálu (podobně jako při kuličkování nebo peckování). Tento jev velmi účinně zvyšuje pevnost výrobků a jejich odolnost proti korozi.

Materiály Scotch-Brite™ uvolňují během broušení stále nové brusné částice. Důsledkem tohoto efektu je konstantní vzhled a drsnost povrchu.

Materiály Scotch-Brite™ se nesesedají, takže opotřebení jejich povrchu nemá vliv na účinnost broušení.

Trojrozměrnost těchto materiálů zajišťuje rovnoměrné rozložení brusiva v celém objemu rouna a garantuje konstantní pracovní výsledky během celé délky životnosti.

Kombinace těchto charakteristik činí Scotch-Brite™ unikátním brusným prostředkem použitelným pro všechny druhy materiálů.

Scotch-Brite™ lze s výhodou použít pro přípravu povrchu před dalšími operacemi (lepení, galvanické pokovení), neboť nezanechává otřepy na broušeném povrchu.

STRUKTURA MATERIÁLU SCOTCH-BRITE™

Základní materiál, ze kterého jsou materiály Scotch-Brite™ vyrobeny, se skláda ze 3 prvků: syntetické vláknité rouno, pryskyřice a brusné zrno.

Syntetická vlákna jsou pryskyřicí a brusivem zaplněna tak, že vzniká tvrdé, otevřené, pružné, trvanlivé rouno.

Různými kombinacemi vláken, brusného zrna a pryskyřice vyvinula 3M celou skupinu výrobků, které je možné použít pro zpracování prakticky všech materiálů, forem a rozměrů. Různé velikosti brusných zrn od velmi hrubých až k ultra jemným spolu s množstvím forem těchto výrobků dávají materiálům Scotch-Brite™ široké pole použití.

Search