Flexibilní diamantové prostředky

Flexibilní diamantové prostředky

Rozsáhlá paleta výrobků pružných diamantových brusných prostředků 3M umožňuje nové a hospodárné metody broušení a leštění tvrdých, těžko zpracovatelných materiálů.

POJIVA

Niklové pojivo: zajišťuje agresivní brusné působení a vyznačuje se vysokou výkonností a dlouhou životností.
Označení: N a velikost zrna (např. N125).

Pojivo se syntetickou pryskyřicí:

méně agresivní brusný účinek, který více vyhovuje jemnému broušení, popř. leštění. Označení: R a velikost zrna (např. R30).

NOSNÉ MATERIÁLY

Pružné diamantové brusné prostředky mohou být opatřeny nestandardními nosnými materiály, jako např. kroužky z umělých hmot nebo kovovými podložkami. Získáváme tak brusné nářadí pro speciální použití.

BRUSNÉ ZRNO

Brusné diamantové částice, přesně odstupňované podle velikosti, jsou naneseny na kovových terčích v nosné mřížce a na pružné podložce.

Optimální využití diamantových brusných prostředků 3M se může uskutečnit jen broušením za mokra. Použitím chladících kapalin se zvyšuje trvanlivost, zlepšuje konečná úprava povrchu a dosahuje se konstantní jakosti povrchu.

Search